O nas
Oferta

Stowarzyszenie "Kejos THE-AT-ER" jest inicjatywą ludzi, których łączy wspólna pasja - cyrk, występy uliczne i wszelkie niekonwencjonalne formy wyrażania się w ruchu. Promujemy także, mało znaną w Polsce, formułę cyrku jako narzędzia do pracy edukacyjnej, społecznej
i pedagogicznej.

Założycielami Stowarzyszenia
są animatorzy kultury, pedagodzy, artyści różnych dziedzin sztuki cyrkowej i teatralnej.

Działalność Stowarzyszenia
"Kejos The-At-Er" skupia się wokół dwóch głównych zagadnień:

Promowania sztuki cyrkowej, jako aktywnej i atrakcyjnej formy pracy
z ciałem, nastawionej na doskonalenie własnych umiejętności, oraz na kreatywną i twórczą działalność artystyczną, zarówno grupową, jak i indywidualną.
Ideę tę realizujemy poprzez:
  • cykliczne organizowanie festiwalu "Środkowo-Europejskie Spotkania Teatralno-Cyrkowe"
  • przygotowywanie spektakli
    i mniejszych przedstawień
  • wewnętrzną i zewnętrzną działalność warsztatową
Działalności społecznej i edukacyjnej, ukierunkowanej na wspieranie
i integrację społeczności lokalnych - poprzez działania artystyczne. Cele
te realizujemy w następujący sposób:
  • prowadzimy cykliczne zajęcia świetlicowe dla dzieci z dzielnicy Wrocław-Ołbin
  • realizujemy wakacyjny projekt
    pod nazwą "Magiczna Karawana"
  • prowadzimy zajęcia na zaproszenia ośrodków kultury i innych instytucji organizujemy warsztaty i zajęcia cyrkowe dla dzieci młodzieży

Od lutego 2009 Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

statut
  statut
zarzad
  dane stowarzyszenia / zarząd
Oferta
Projekty
Kalendarium
Video
Galeria
Kontakt
Linki
Copyright Kejos.org 2009
kejos theater